DANH MỤC SẢN PHẨM

Để cây ra hoa, ra trái đồng loạt, hoa không bị rụng, tỷ lệ đậu trái cao nên sử dụng phân bón như thế nào?

Nông Nghiệp Phố
Th 2 18/01/2021
Nội dung bài viết

Để cây ra hoa, ra trái đồng loạt, hoa không bị rụng, tỷ lệ đậu trái cao nên sử dụng phân bón như thế nào?


Muốn cây ra hoa, tạo quả trước hết phải dưỡng cho cây phát triển thật sự xanh tốt và khỏe mạnh. Vào thời kỳ cây phát triển sinh dưỡng cần cung cấp cân đối NPK đồng thời bổ sung các nguyên tốt trung vi lượng đảm bảo cho cây không bị thiếu chất, tăng sức đề kháng cho cây. (20-20-15 +TE, 20-20-20 +TE).
 

Khi cây đã đủ khả năng ra hoa, nuôi quả thì có thể điều chỉnh lại chế độ phân bón giảm lượng N, tăng P và K kết hợp bổ sung vi lượng canxi-bo. Giúp cây chuyển sang giai đoạn tích lũy, phân hóa mầm hoa, ra hoa đồng loạt và tăng khả năng đậu quả. (Minro 15-5-20, 6-30-30).
 

 

Nội dung bài viết