DANH MỤC SẢN PHẨM

CHIẾT KHẤU:

CHIẾT KHẤU:

1. Đối với các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thuốc BVTV 

- Giảm 5% cho đơn hàng có giá trị từ 5.000.000 VNĐ. 

- Giảm 10% cho đơn hàng có giá trị từ 10.000.000 VNĐ.

- Giảm 13% cho đơn hàng có giá trị từ 18.000.000 VNĐ. 

- Giảm 15% cho đơn hàng có giá trị từ 25.000.000 VNĐ. 

2. Đối với các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm còn lại 

- Giảm 7% cho đơn hàng có giá trị từ 5.000.000 VNĐ. 

- Giảm 12% cho đơn hàng có giá trị từ 10.000.000 VNĐ.

- Giảm 15% cho đơn hàng có giá trị từ 18.000.000 VNĐ.

- Giảm 18% cho đơn hàng có giá trị từ 25.000.000 VNĐ.

Liên hệ số điện thoại 0865 399 086 để biết thêm chi tiết.

Chúc quý khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại Nông Nghiệp Phố.