quảng cáo
1f Đất sạch và Giá thể

Tin tức Xem tất cả

SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ T-O HIỆU QUẢ - 21/04/2018

SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ T-O HIỆU QUẢ            Bón phân hữu cơ cho cây trồng là cung cấp chất hữu cơ cho đất. Đất được bổ sung chất hữu cơ có kết cấu tơi xốp thuận lợi cho bộ rễ...