DANH MỤC SẢN PHẨM

Hệ thống Thủy sinh và Thủy canh – Hệ thống nào tốt hơn?

Th 2 02/04/2018
Nội dung bài viết

Hệ thống Thủy sinh và Thủy canh – Hệ thống nào tốt hơn?

Đã có nhiều tranh cãi về vấn đề giữa 2 hệ thống Thủy sinh và Thủy canh thì hệ thống nào tốt hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số điểm khác biệt chính giữa 2 hệ thống này.

Hệ thống Thủy canh

Thủy canh sử dụng nước và các chất dinh dưỡng để trồng cây mà không cần đất.

Những ưu điểm của hệ thống thủy canh là:

  • Không cần đất.
  • Ổn định và tạo ra sản lượng cao.
  • Không bị ảnh hưởng từ sâu bệnh gây hại.
  • Không có chất thải gây ảnh hưởng môi trường.
  • Cần ít lượng chất dinh dưỡng vì được kiểm soát.
  • Cần ít nước hơn vì nước được giữ lại và tái sử dụng

Sự khác biệt giữa 2 hệ thống:

Cả 2 hệ thống này khá giống nhau. Cả hai đều sử dụng nước giàu chất dinh dưỡng có độ oxy hóa cao, và trong cả hai hệ thống, cây trồng có tốc độ tăng trưởng tốt hơn so với trồng trong đất.

Nhưng chúng cũng có những đặc điểm khác biệt:

Chi phí của chất dinh dưỡng: Trong thúy canh, các chất dinh dưỡng hóa học dùng để làm thức ăn cho cây trồng khá tốn kém. Trong hệ thống thủy sinh, thức ăn cho cá được sử dụng thay thế, không chỉ rẻ hơn mà còn cung cấp cho cây lượng lớn hơn góp phần hỗ trợ cho cây trồng.

Giữ lại dung dịch dinh dưỡng: Sau một thời gian nhất định, nước trong hệ thống thủy canh cần phải được thay thế. Chính sự tích tụ muối và hóa chất khiến các chất này trở nên độc hại đối với thực vật. Trong một hệ thống thủy sinh, có sự cân bằng tự nhiên của nitơ và nước nên không bao giờ cần thay thế.

Năng suất: Nhìn chung, thủy sinh có kết quả nhanh hơn và hiệu quả hơn về độ tăng trưởng thực vật so với thủy canh.

Hữu cơ: Hệ thống thủy canh sử dụng các chất dinh dưỡng để tạo thành hỗn hợp hóa chất và muối cho cây trồng phát triển. Nhưng trong một hệ thống thủy sinh, thức ăn thực vật được tạo ra từ việc chuyển đổi chất thải rắn từ vi khuẩn và phân giun. Quá trình tự nhiên này dẫn đến tăng trưởng cây tốt hơn và tỷ lệ bệnh thấp hơn.

Kết luận:

Nhìn chung, việc sử dụng một hệ thống thủy sinh sẽ cho hiệu quả vượt trội hơn so với hệ thống thủy canh.

 

 

Nội dung bài viết