Hướng dẫn trồng cây từ nhánh cây đã có rễ

Hướng dẫn trồng cây từ nhánh cây đã có rễ

Nếu trong sân vườn nhà bạn có nhánh cây mai, cây đào, …thấp gần mặt đất bạn có thể trồng thêm cây khác mà chưa biết nhân giống thế nào trên mặt đất, bạn có thể áp dụng cách sau.

Bạn có thể trồng cây từ nhánh của cây đã có rễ. Vật liệu bạn cần là một tảng đá. Phương pháp này sẽ giúp trồng thêm cây từ nhánh của những cây khó trồng.

Bước 1: Tìm nhánh cây thấp gần mặt đất.

nhanhcay-phantrunque1

Bước 2: Đào 1 rãnh nhỏ và kéo nhánh cây xuống rãnh.

nhanhcay-phantrunque2

Bước 3: Lấp nhánh cây lại bằng đất.

nhanhcay-phantrunque3

Bước 4: Đặt 1 hòn đá lên rãnh đã lấp nhánh cây.

nhanhcay-phantrunque4

Bước 5: Mỗi ngày đổ nước lên hòn đá, giúp kích thích nhánh cây đâm chồi.

nhanhcay-phantrunque5

nhanhcay-phantrunque6

Bước 6: Khi chồi đã đâm lên thì cắt cành và có thể đào chồi này đem chỗ khác trồng.

nhanhcay-phantrunque7

Tương tự với các cây khác.

Trả lời

1
 
Giỏ hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng!