Giá thể

Giá thể

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dớn Mềm Chile Moss

45.000 VNĐ

Viên Nén Xơ Dừa Ươm Hạt Giống 10 Viên

15.000 VNĐ
da-nham-thach-scoria-5-10mm

Đá Nham Thạch (Đá Scoria) – KT 5-10mm – 10kg

63.000 VNĐ
xo-dua-trang-nong

Xơ Dừa gieo rau mầm Trang Nông

18.000 VNĐ
tham-xo-dua

Thảm xơ dừa

18.000 VNĐ
da-Perlite-da-tran-chau-namix

Đá Perlite (đá trân châu) Namix – Túi 5dm3

28.500 VNĐ
da-Vermiculite-Namix

Đá Vermiculite (đá vơ mi) Namix – Túi 5dm3

34.000 VNĐ

Viên đất nung – Túi 5dm3 (KT 5-10mm)

32.000 VNĐ

Viên đất nung – Bao 50dm3 (KT 10-20mm)

239.000 VNĐ

Viên đất nung – Túi 5dm3 (KT 10-20mm)

29.000 VNĐ

Viên đất nung – Bao 50dm3 (KT 5-10mm)

239.000 VNĐ
da-nham-thach-scoria-10-20mm

Đá Nham Thạch (Đá Scoria) – KT 10-20mm – 10kg

61.000 VNĐ

Giá thể vỏ thông

17.000 VNĐ

Dớn Bảng

50.000 VNĐ

Dớn Cục Dài

80.000 VNĐ